Styrelse

Ordförande

Namn - Maria Lockström

Vice ordförande

Namn -

Sekreterare
Namn - Camilla Ljungberg

Kassör

Namn - Matilda Lockström

Ledamöter

Namn - Helen Östensson

Namn - Kia Andersson
Namn - Maria Olsson
Namn - Erik Ingström
Namn - Johan Ingström

Suppleanter

Namn - Julia Ljunberg
Namn - Matilda Lockström


Revisor

Namn 

Dataansvarig

Namn - Helen Östensson

Driftansvarig
Namn - Johan Ingström, Erik Ingström