Historik

Folkets Hus Byggdes år 1950

 

Avdrag på lön med 1 öre per timme för arbetarna, betalades till byggnaden.

Det var Ivar "Mörten" Nilsson som höll i det Det var 14 -dagars lön då .

 

Invigdes i oktober 1958.